Događaji  

Shanghai, China

Korisnik_naval  Comments (0)
Posjeta Shangai Marine Crankshaft Co., Ltd. potpisivanje sporazuma o zastupanju i ugovora sa gore navedenim proizvođačem. Posjeta novoj tvornici koja ima kapacitet za proizvodnju 200 do 360 koljenčastih osovina.

September 2006, Hamburg, Germany

Korisnik_naval  Comments (0)
Za vrijeme našeg posjeta Svjetskom sajmu brodogradnje – SMM 2006. u Hamburgu ( Njemačka ) imali smo sastanke sa proizvođačima koje zastupamo, te smo stekli nova znanja o razvoju, te druge informacije o svjetskoj brodograđevnoj...

April, 2006

Korisnik_naval  Comments (0)
Rijeka local government delegation visiting Dalian, Beijing, China, signing “Borther Cities” agreement with Dalian.

March, 2006, Nanjing, China

Korisnik_naval  Comments (0)
Posjeta  tvornici našeg parnera i kontrola izrade palubne opreme prema našoj narudžbi. Posjeta proizvođaču izmjenjivača topline – Heat Exchanger Factory u Nanjing-u. Posjeta pogonu Schat-Harding-a proizvođača čamaca za spašavanje u Kini.