201408.13
0
0

Shanghai, China

Posjeta Shangai Marine Crankshaft Co., Ltd. potpisivanje sporazuma o zastupanju i ugovora sa gore navedenim proizvođačem. Posjeta novoj tvornici koja ima kapacitet za proizvodnju 200 do 360 koljenčastih osovina.

201408.13
Off
0

March, 2006, Nanjing, China

Posjeta  tvornici našeg parnera i kontrola izrade palubne opreme prema našoj narudžbi. Posjeta proizvođaču izmjenjivača topline – Heat Exchanger Factory u Nanjing-u. Posjeta pogonu Schat-Harding-a proizvođača čamaca za spašavanje u Kini.